Kutrovice

Úřední deska


5/2018                                  vloženo: 23. 2. 2018                         sejmuto: 6. 3. 2018

Pozvánka na veřejné zasedání 5. 3. 2018 zde

4/2018                                  vloženo: 19. 2. 2018                         sejmuto: 31. 12. 2018

Rozpočtové opatření č. 1
Rozpočtové opatření č. 1

3/2018                                  vloženo: 14. 2. 2018                         sejmuto: 14. 3. 2018

Neznámý vlastník
Agenda neznámý vlastník
Přehled neznámý vlastník

2/2018                                  vloženo: 8. 1. 2018                         sejmuto: 31. 12. 2018

Výroční zpráva za rok 2017 zde

1/2018                                  vloženo: 8. 1. 2018                         sejmuto: 31. 12. 2018

Cena vodného na rok 2018 zde

43/2017                                  vloženo: 13. 12. 2017                         sejmuto: 31. 12. 2017

Rozpočet na rok 2018 zde

8/2017                                  vloženo: 4. 4. 2017                         sejmuto: 31. 6. 2018

Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření , rozpočtové opatření č. 2
Závěreční účet obce za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016
Rozpočtové opatření č. 2
1.1.2006 vstoupil v platnost zákon č. 500/204 Sb. správní řád. § 26 odst.1 tohoto zákona 
definuje pojem "Úřední deska" takto: Každý správní orgán zřizuje
 úřední desku, která musí být nepřetržitě veřejně přístupná. Pro orgány územního
samosprávného celku se zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se 
zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsah jednotlivých dokumentů 
musí být na úřední desce a internetu totožný, nikoliv už jejich forma, o které zákon
 nehovoří. Skutečnost, že dokument byl předepsaným způsobem zveřejněn, musí v případě 
sporu prokázat obec. Z tohoto důvodu zůstávají názvy uveřejněných dokumentů na této
stránce i po odstranění odkazu na zveřejněný dokument. Dokumenty bez odkazu
na pdf soubor mají tedy jen archivační charakter.

Zveřejněné dokumenty jsou ve formátu *. pdf  a  doc

začátek stránky