Kutrovice

Historie


HistorieObec Kutrovice je rozložená v údolí,kde Bakovský potok protíná hlavní
silnici č. 7 pod Kutrovickým mostem.


První zmínka o obci pochází z roku 1360.


Jméno obce Kutrovice, ležící nedaleko Slaného, se objevuje v přídomku vladyk z Kutrovic
(1415 Diviš, 1417 Petr, 1437 Zdeněk a Jan). V roce 1622 byly Kutrovice zabrány císařskou
komorou a v roce 1634 dědičně darovány Jaroslavovi Bořitovi z Martinic. Od té doby měla vesnice společnou vrchnost se Smečnem (po vymření Martiniců po meči v roce 1789 přešel tento
majetek na hraběcí rod Clam-Martiniců, posledních feudálních majitelů obce). V dnešních
Kutrovicích nejsou evidovány významnější historické památky, přesto tu najdeme barokní
kapli a starý mlýn. Přírodní pamětihodností je památný strom jírovec – lidově kaštan, za místní zajímavost je možno považovat dlouholetou existenci klubu  mandolinistů. 
            

**************************************************************


Pokud máte doma dokumenty, ve kterých je zachycen alespoň kousek z historie obce
  (písemné památky, fotografie), doneste je prosím, rádi je zveřejníme na stránkách.
Ručíme Vám za navrácení všech pramenů.
<