Kutrovice

Obecní úřad/výbory finanční, kontrolní

Finanční výbor

Předseda : Ladislav Veltruský

Členové : Cecílie Křečková, Božena Matoušková

Náplň činnosti:
vyjadřuje se k přípravě rozpočtu obce a předkládá své stanovisko zastupitelstvu obce vyjadřuje se k výsledkům hospodaření obce a předkládá své stanovisko zastupitelstvu obce namátkově kontroluje čerpání rozpočtu obce a dbá na hospodárné vynakládání finančních prostředků obce dle jednotlivých položek namátkově kontroluje stav pokladny, kontroluje hospodaření s majetkem obce předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace, zajímá se o inventarizaci majetku obce


---------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní výbor

Předseda: Zdeněk Kutil

Členové: Daniela Křečková, Jaroslava Hulcrová

Náplň činnosti:
kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce kontroluje plnění obecně závazných vyhlášek obce kontroluje vyřizování stížností a připomínek občanů kontroluje péči a hospodaření s majetkem obce předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace
Ù začátek stránky Ù