Back to top

Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 13.5. 2019

Datum vyvěšení: 
5. 5. 2019
Datum sejmutí: 
14. 5. 2019

P O Z V Á N K A

 

na zasedání zastupitelstva obce Kutrovice,

které se koná dne 13.5. 2019 od 18:00 hod. v budově OÚ.

 

 

 

Program  jednání:

 

 1. Zahájení zasedání
 2. Určení ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání
 3. Kontrola zápisu z minulého zasedání ZO, kontrola plnění usnesení
 4. Projednání zahájení Změny č.1 Územního plánu
 5. Projednání žádostí o poskytnutí finančních příspěvků
 6. Zprávy starostky – návrhy k projednání
 7. Různé
 8. Usnesení

   

   

   

   

   

   

   

   

  V Kutrovicích dne  5.5.  2019

   

   

   

  Vyvěšeno:         5.5. 2019

  Sejmuto:           14.5. 2019

   

   

   

   

  V uvedenou dobu vyvěšeno v elektronické podobě na úřední desce obce