Back to top

Historie obce

Obec Kutrovice je rozložená v údolí, kde Bakovský potok protíná hlavní silnici č. 7 pod Kutrovickým mostem. První zmínka o obci pochází z roku 1360.

Jméno obce Kutrovice, ležící nedaleko Slaného, se objevuje v přídomku vladyků z Kutrovic (1415 Diviš, 1417 Petr, 1437 Zdeněk a Jan). V roce 1622 byly Kutrovice zabrány císařskou komorou a v roce 1634 dědičně darovány Jaroslavovi Bořitovi z Martinic. Od té doby měla vesnice společnou vrchnost se Smečnem (po vymření Martiniců po meči v roce 1789 přešel tento majetek na hraběcí rod Clam-Martiniců, posledních feudálních majitelů obce). V dnešních Kutrovicích nejsou evidovány významnější historické památky, přesto tu najdeme barokní kapli a starý mlýn. Přírodní pamětihodností je památný strom jírovec – lidově kaštan, za místní zajímavost je možno považovat dlouholetou existenci klubu mandolinistů.

Pokud máte doma dokumenty, ve kterých je zachycen alespoň kousek z historie obce (písemné památky, fotografie), doneste je, prosím, rádi je zveřejníme na stránkách. Ručíme Vám za navrácení všech pramenů.