Back to top

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška obce Kutrovice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Kutrovice
Obecně závazná vyhláška obce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
Jednací řád obce Kutrovice (obecně závazná vyhláška č. 1/2006)