Back to top

Obecní zastupitelstvo a výbory

Starostka obce: Renata Jandová (tel. 724 180 533)

Místostarosta obce: Miloslav Dvořák

Členové zastupitelstva: Cecílie Křečková, Ladislav Veltruský, Zdeněk Kutil

Finanční výbor

Předseda: Ladislav Veltruský
Členové: Cecílie Křečková, Božena Matoušková
Náplň činnosti: vyjadřuje se k přípravě rozpočtu obce a předkládá své stanovisko zastupitelstvu obce vyjadřuje se k výsledkům hospodaření obce a předkládá své stanovisko zastupitelstvu obce namátkově kontroluje čerpání rozpočtu obce a dbá na hospodárné vynakládání finančních prostředků obce dle jednotlivých položek namátkově kontroluje stav pokladny, kontroluje hospodaření s majetkem obce předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace, zajímá se o inventarizaci majetku obce

Kontrolní výbor

Předseda: Zdeněk Kutil
Členové: Daniela Křečková, Jaroslava Hulcrová
Náplň činnosti: kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce kontroluje plnění obecně závazných vyhlášek obce kontroluje vyřizování stížností a připomínek občanů kontroluje péči a hospodaření s majetkem obce předkládá iniciativně návrhy na obecně závazné vyhlášky obce včetně jejich novelizace